Info nieuwkomers

 

API :  Aanspreekpersoon integriteit

Sofie Croon is het aanspreekpunt en de vertrouwenspersoon van onze club.

Al wie een opmerking, klacht of een vraag heeft in verband met grensoverschrijdend gedrag (lichamelijk en seksuele integriteit,  discriminatie, pesten) kan in gesprek gaan met onze vertrouwenspersoon.

In het eerste gesprek biedt Sofie een luisterend oor en geeft de betrokkene de ruimte om het verhaal te doen en emoties te uiten.

Zij behandelt je melding in alle vertrouwen en verwijst door wanneer nodig.

Je kan een mailtje sturen met je vragen en/of opmerkingen naar: croontje@hotmail.com

Sportjaar 2023 – 2024

——————————-

 Waarom is judo zo goed voor kinderen:

1. Het overwint angsten, ze leren vallen en weer opstaan zonder zich pijn te doen.


2. Ze werken aan hun motorische en conditionele ontwikkeling, op een speelse manier lopen, springen, rollen ze terwijl ze aan hun fysiek werken.


3. Ze leren assertief zijn en het is heel goed voor hun weerbaarheid. Ze worden er sterker van, zowel fysiek als qua zelfvertrouwen.


4. Ze leren zich beter concentreren en leren doorzetten. Ook al hebben ze eens meer zin om thuis te gamen, als ze dan toch op de mat komen zijn ze dolgelukkig dat ze zich kunnen uitleven.


5. Respect is heel belangrijk op de mat. Het is een genot om te zien hoe de opgeleide judotrainers de waarden van het judo over brengen. Plezier en respect gaan echt hand in hand in onze judoclub.


6. Judo is, in tegenstelling tot wat sommigen denken, een medicijn tegen geweld en agressie. Omdat judo steeds beheersing uitdraagt, leert een judoka juist een gevecht buiten de dojo (oefenzaal) te vermijden.


7. Ze ‘horen’ ergens bij en worden socialere beestjes, het groepsgevoel is zo sterk aanwezig in de club en ze maken er vriendjes.

“Place to be”

BUDOHAL

Driesstraat 26,  1982 Elewijt

Trainingen:

Woensdag:

Groep 1 –  Startersgroep – van 6 jaar* tot en met 9 jaar* van 18:00u tot 19:00u

Groep 2 –  Groeigroep – van 10 jaar* tot en met 13 jaar* van 19:00u tot 20:00u

Groep 3 –  Jeugd / Volw. groep   –  van 14 jaar* tot en met 99 jaar* van 20:00u tot 21:00u

Groep 4 –  Aspirant wedstrijd judoka’s – van 9 jaar* tot en met 12 jaar* van 19:00u tot 20:00u

Groep 5 – Wedstrijd judoka’s – van 13 jaar* tot en met 17 jaar* van 16:30 tot 18:00 uur

Groep 6 – Volw. wedstrijd judoka’s – van 18 jaar* tot en met 99 jaar*  van 20:00u tot 21:00u

Vrijdag:

Groep 1 – Startersgroep – van 6 jaar* tot en met 9 jaar* van 18:00u tot 19:00u

Groep 2 – Groeigroep – van 10 jaar* tot en met 13 jaar* van 19:00u tot 20:00u

Groep 3 – Jeugd / Volw. groep  – van 14 jaar* tot en met 99 jaar* van 20:00u tot 21:30u

Groep 4 – Aspirant wedstrijd judoka’s – van 9 jaar* tot en met 12 jaar* van 18:00u tot 20:00u

Groep 5 – Wedstrijd judoka’s – van 13 jaar* tot en met 17 jaar* van 20:00 tot 21:30u

Groep 6 – Volw. wedstrijd judoka’s – van 18 jaar* tot en met 99 jaar* van 20:00u tot 21:30u

Zondag:

Starters + groeigroep + aspirant wedstrijd judoka’s:  van 6 jaar* tot en met 13 jaar* van 10:00u tot 11:00u

Jeugd/volw. groep:  van 12 jaar** tot en met 99 jaar* van 11:00 tot 12:30 uur

* = In kalenderjaar

** = Voorwaarden deelname minstens 3de kyu (groen), min. leeftijd in kalenderjaar 12 jaar

Er zijn drie trainingsdagen per week. Iedereen is vrij om het aantal training(en) dag(en) in zijn/haar groep te bepalen. (Min 1 dag max 3 dagen per week)

Info :

Elke judoka wordt geacht in het begin van het sportjaar te worden toegewezen aan één specifieke groep. Wijzigingen of uitzonderingen op de indeling van de groepen kan enkel op basis van de collegiale beslissing  van de groepsverantwoordelijken.

De indeling van de groepen zal  niet alleen gebeuren op basis van leeftijd maar eveneens op basis van fysiek-competenties in het judo en attitude .

In de loop van het jaar kunnen er aanpassingen gebeuren aan de indeling van de groepen.

Nieuwe leden van groep 1 moeten minimaal 6 jaar* zijn en in het eerste leerjaar ingeschreven zijn .

* = In kalenderjaar

 Trainersteam:

Hoofdtrainer:

Joery De Wandeler (1ste Dan) Initiator, Bachelor lichamelijke opvoeding, physical trainer, Instructeur B individuele fitness, Coach, VTS-Docent

Trainers:

Niels De wit (3de Dan) Trainer B, Bachelor lichamelijke opvoeding.

Dirk Dewit (3de Dan) Trainer B.

Caro Casteels (1ste kyu) Initiator.

Hulptrainers:

Joris Dewinter (1ste Dan) Initiator.

Milan Hintjens (1st Kyu)

Mattias Van der Stichelen (1ste kyu)

Jeugdcoaches:

Joery De Wandeler

Jeugdtrainers: (wedstrijden)

Niels De Wit, Joery De Wandeler

Proeflessen:

Behoudens uitzonderlijke promotieprogramma’s of initiatielessen kunnen kandidaat leden genieten van 4 gratis proeflessen binnen een maand na het begin van de 1ste proefles.

De proeflessen vinden plaats tijdens de gewone trainingsuren van de respectievelijke leeftijdsgroep.

Voor aanvang van de 1ste les zullen de kandidaten of hun ouders het daartoe geëigende document “inschrijving initiatielessen” volledig invullen en ondertekenen. Op deze manier zijn de nieuwe leden gedekt door de groepsverzekering van Judo Vlaanderen.

Van belang is, het vermelden van een mailadres, onze communicatie loopt via mail.

Na de 4de les beslist de kandidaat geheel vrijblijvend om zich al dan niet aan te sluiten tot de club.

De club kan een judopak in bruikleen geven voor deze vier initiatielessen.

Inschrijvingen:

Inschrijving vindt plaats door enerzijds een daartoe bestemd document van de Vlaamse Judo Federatie volledig in te vullen en te ondertekenen( is in principe reeds gebeurd bij het volgen van initiatielessen),anderzijds door betaling van het lidgeld. De club zal pas na betaling van het lidgeld de vergunning aanvragen bij  Judo Vlaanderen.

Lidgeld:

Lidgeld voor het sportjaar 2023 – 2024  is vastgesteld op 170,00€. Dit omvat de lesgelden  en de verplichte sportverzekering van Judo Vlaanderen

voor het tweede lid van het zelfde gezin bedraagt het lidgeld 130,00€, voor het derde lid 90,00€, voor het vierde lid 50,00€.

Betalingen uitsluitend via rekening van de club BE51 9731 4447 4662 met vermelding Lidgeld/sportjaar/naam van de judoka.

Het lidgeld is ondeelbaar en is voor de club verworven vanaf betaling.

Leden worden geacht om spontaan of  op eenvoudig verzoek van het bestuur, hun lidmaatschap te hernieuwen door betaling van het lidgeld, dit minimaal 1 maand voor  het verstrijken van de geldigheidsduur van de lopende vergunning.

Een aantal ziekenfondsen komen tussen in dit lidgeld. Gelieve hiervoor uw ziekenfonds te contacteren.

Vergunning:

Als bewijs van inschrijving ontvangt elke judoka een vergunningskaart met daarop zijn vergunningsnummer, naam, graad en geldigheidsduur van de vergunning vermeld.

Judoka’s die niet over een geldige vergunning beschikken kunnen niet deelnemen aan de trainingen of wedstrijden.

Voor aanvang van de trainingen kan de voorzitter op basis van de officiële ledenlijst van de federatie de nodige controles uitvoeren.

Judopakken:

Iedereen is vrij om zelf zijn judopak aan te schaffen.

Via de club kan je een judopak en obi bestellen.

Prijs is afhankelijk van de maat en de specificiteit van het judopak.

De club beschikt tevens over eigen modieuze teamsportkledij.

Wij willen ons uiten als één team.

Dit doen wij samen met onze partners Erima en JM SPORT ( www.jmsport.be).

GDPR

Op 25 mei 2018 zijn de nieuwe wetten voor gegevensprivacy – General Data Protection Regulation (GDPR) in de hele Europese Unie in werking getreden.

Bij Jigo-Tai staan we volledig achter de intentie van GDPR om een veilig en betrouwbaar internet te garanderen.

We sluiten ons hierbij aan en respecteren de privacy en verzamelen, voor zover mogelijk, geen persoonlijke identificeerbare informatie.

Voor de persoonlijke gegevens die we verzamelen, streven we ernaar om uw privacyrechten te respecteren en zijn we transparant over hoe en waarom we uw gegevens opslaan.

Enkele redenen waarom we graag contact met u blijven houden.

* Efficiënt communiceren met u en uw eventuele vragen beantwoorden
* U op de hoogte houden van alle nieuwe ontwikkelingen en onze standpunten uitwisselen. * Het communiceren van onze activiteiten, wedstrijden, uitslagen.

Om in contact te blijven en onze diensten aan u te kunnen blijven aanbieden, hebben we uw toestemming nodig. Uw toestemming is vrijwillig en u bent niet verplicht om deze te geven. Zelfs als u ermee instemt, kunt u de toestemming later op elk gewenst moment intrekken. Houd er rekening mee dat als u niet instemt, of als u de toestemming later intrekt, we u geen nieuwsbrieven/mailings kunnen sturen.

We hebben reeds ons privacy- en gegevensbeschermingsbeleid bijgewerkt om u volledige transparantie over uw gegevens te geven.

Voor vragen, neem dan contact via het contactformulier

September 2023
01 VRGeen training
02 ZA
03 ZOGeen training
04 MA
05 DI
06 WOStart nieuw judo seizoen 2023-2024
07 DO
08 VRTraining
09 ZA
10 ZOTraining
11 MA
12 DI
13 WOTraining
14 DO
15 VRTraining
16 ZA
17 ZOTraining
18 MA
19 DI
20 WOTraining
21 DO
22 VRTraining
23 ZA
24 ZOTraining
25 MA
26 DI
27 WOTraining
28 DO
29 VRTraining
30 ZA
Oktober 2023
01 ZOTraining
02 MA
03 DI
04 WOTraining
05 DO
06 VRTraining
07 ZA
08 ZOTraining
09 MA
10 DI
11 WOTraining
12 DO
13 VRTraining
14 ZA
15 ZOTraining
16 MA
17 DI
18 WOTraining
19 DO
20 VRTraining
21 ZA
22 ZOTraining
23 MA
24 DI
25 WOTraining
26 DO
27 VRTraining
28 ZA
29 ZOHerfstvakantie
30 MA
31 DI
November 2023
01 WOHerfstvakantie
02 DO
03 VRHerfstvakantie
04 ZA
05 ZOHerfstvakantie
06 MA
07 DI
08 WOTraining
09 DO
10 VRTraining
11 ZA
12 ZOTraining
13 MA
14 DI
15 WOTraining
16 DO
17 VRTraining
18 ZA
19 ZOTraining
20 MA
21 DI
22 WOTraining
23 DO
24 VRTraining
25 ZA
26 ZOTraining
27 MA
28 DI
29 WOTraining
30 DO
December 2023
01 VRTraining
02 ZA
03 ZOTraining
04 MA
05 DI
06 WOSinterklaastraining
07 DO
08 VRTraining
09 ZA
10 ZOTraining
11 MA
12 DI
13 WOTraining
14 DO
15 VRTraining
16 ZA
17 ZOTraining
18 MA
19 DI
20 WOTraining
21 DO
22 VRTraining
23 ZA
24 ZOKerstvakantie
25 MA
26 DI
27 WOKerstvakantie
28 DO
29 VRKerstvakantie
30 ZA
31 ZOKerstvakantie
Januari 2024
01 MA
02 DI
03 WOKerstvakantie
04 DO
05 VRKerstvakantie
06 ZA
07 ZOKerstvakantie
08 MA
09 DI
10 WOTraining
11 DO
12 VRTraining
13 ZAPUMI Tornooi Zemst
14 ZOGeen trainingen
15 MA
16 DI
17 WOTraining
18 DO
19 VRTraining
20 ZA
21 ZOTraining
22 MA
23 DI
24 WOTraining
25 DO
26 VRTraining
27 ZA
28 ZOWie durft doet mee!
29 MA
30 DI
31 WOTraining
Februari 2024
01 DO
02 VRTraining
03 ZA
04 ZOTraining
05 MA
06 DI
07 WOTraining
08 DO
09 VRTraining
10 ZA
11 ZOKrokusvakantie
12 MA
13 DI
14 WOKrokusvakantie
15 DO
16 VRKrokusvakantie
17 ZA
18 ZOKrokusvakantie
19 MA
20 DI
21 WOTraining
22 DO
23 VRTraining
24 ZA
25 ZOTraining
26 MA
27 DI
28 WOTraining
29 DO
Maart 2024
01 VRTraining
02 ZA
03 ZOTraining
04 MA
05 DI
06 WOTraining
07 DO
08 VRTraining
09 ZA
10 ZOTraining
11 MA
12 DI
13 WOTraining
14 DO
15 VRTraining
16 ZA
17 ZOTraining
18 MA
19 DI
20 WOTraining
21 DO
22 VRTraining
23 ZA
24 ZOTraining
25 MA
26 DI
27 WOTraining
28 DO
29 VRTraining
30 ZA
31 ZOPaasvakantie
April 2024
01 MA
02 DI
03 WOPaasvakantie
04 DO
05 VRPaasvakantie
06 ZA
07 ZOPaasvakantie
08 MA
09 DI
10 WOPaasvakantie
11 DO
12 VRPaasvakantie
13 ZA
14 ZOPaasvakantie
15 MA
16 DI
17 WOTraining
18 DO
19 VRTraining
20 ZA
21 ZOTraining
22 MA
23 DI
24 WOTraining
25 DO
26 VRTraining
27 ZA
28 ZOTraining
29 MA
30 DI
Mei 2024
01 WOTraining
02 DO
03 VRTraining
04 ZA
05 ZOTraining
06 MA
07 DI
08 WOTraining
09 DO
10 VRTraining
11 ZA
12 ZOTraining
13 MA
14 DI
15 WOTraining
16 DO
17 VRTraining
18 ZA
19 ZOTraining
20 MA
21 DI
22 WOTraining
23 DO
24 VRTraining
25 ZA
26 ZOTraining
27 MA
28 DI
29 WOTraining
30 DO
31 VRTraining
Juni 2024
01 ZA
02 ZOTraining
03 MA
04 DI
05 WOTraining
06 DO
07 VRTraining
08 ZA
09 ZOTraining
10 MA
11 DI
12 WOTraining
13 DO
14 VRTraining
15 ZA
16 ZOTraining
17 MA
18 DI
19 WOTraining
20 DO
21 VRlaatste trainingsdag seizoen 2023-2024
22 ZAJudo uitstap
23 ZOGeen trainingen
24 MA
25 DI
26 WOGeen trainingen
27 DO
28 VRGeen trainingen
29 ZA
30 ZOGeen trainingen
Juli 2024
01 MA
02 DI
03 WO
04 DO
05 VR
06 ZA
07 ZO
08 MA
09 DI
10 WO
11 DO
12 VR
13 ZA
14 ZO
15 MA
16 DI
17 WO
18 DO
19 VR
20 ZA
21 ZO
22 MA
23 DI
24 WO
25 DO
26 VR
27 ZA
28 ZO
29 MA
30 DI
31 WO
Augustus 2024
01 DO
02 VR
03 ZA
04 ZO
05 MA
06 DI
07 WO
08 DO
09 VR
10 ZA
11 ZO
12 MA
13 DI
14 WO
15 DO
16 VR
17 ZA
18 ZO
19 MASportweek Jigo-Tai
20 DISportweek Jigo-Tai
21 WOSportweek Jigo-Tai
22 DOSportweek Jigo-Tai
23 VRSportweek Jigo-Tai
24 ZA
25 ZO
26 MA
27 DI
28 WO
29 DO
30 VR
31 ZA